Hegyvidéki Önkormányzat

Budapest XII. kerület, Böszörményi út 23-25.
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf: 925
E-mail cím: onkormanyzat@hegyvidek.hu
Telefon: 06 1 224 5900, Fax: 06 1 224 5905
Zöld szám: 06 80 200 907

Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

2017. 08. 02.

Tanévkezdési támogatás

Tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanévkezdési támogatásban az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 61.700 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 71.400 forintot.

A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a 25. életévét még nem töltötte be.

A tanévkezdéshez igénybe vehető támogatás iránti kérelem augusztus 15-e és szeptember 30-a között nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.

A támogatás összege tanulónként 11.500 forint.

 

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Ösztöndíjban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola negyedik osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha a tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén a 4-es átlagot elérte vagy meghaladta. A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 61.700 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 71.400 forintot. A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, a kérelmet augusztus 15-e és október 31-e között kell benyújtani. A szociális ösztöndíj havi összege 6.600 forint.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet a gyermeket nevelő család, ha önhibáján kívül időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül és ezért a gyermek eltartásáról másképpen nem tudna gondoskodni. A támogatást az a család igényelheti, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 61.700 forintot, illetve fokozottan rászoruló gyermek esetén a 71.400 forintot. A támogatás összege egyéni elbírálás alapján kerül megállapításra.

Fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül fenti ellátások szempontjából, aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek családjában ilyen gyermek él, akit egyedülálló szülő nevel, akinek szülője három vagy ennél több gyermeket nevel, vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott, illetve aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között, vagy túlzsúfolt lakásban él.

 

Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj támogatása

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.

A kérelmet augusztus 15-e és szeptember 30-a között kell benyújtani ahhoz, hogy a támogatással csökkentett térítési díj szeptember 1-jétől kerüljön megállapításra. Ezt követően benyújtott kérelem esetén a csökkentett térítési díj a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül megállapításra.

Klimabarat_estek_20180213_foto
2018. február 13. 18:00

ovodakostolgato-12

2018. február 7. szerda 17:00 óra

Beiskolazasi_forum-1

2018. február 15. csütörtök 17 óra

MOM_felirat-Passage_IJP_2725

Programok

Nevtelen

Programajánló

logotype_250x250

Programfüzet

Egeszseges_Hegyvidek227

Az Egészséges Hegyvidék program 2018-ban is folytatódik.

«
»

Parkolas-e-ugyintezes

Széchenyi 2020

Zöld Iroda

Hegyvidéki baba

Hegyvidek_ONvedelem_banner

Lovasut_banner

gyorsnet_banner

kerekpar_regisztracio

E-ügyintézés


local_taxes_banner250

Ter-koz2

Hegyvidék TV

banner_ovodasok_2018

Amire büszkék vagyunk

Telefonon a Hegyvidék

Pokorni Zoltán

Váczi János blogja

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hegyvidék Kártya

Hegyvidék újság

Kiadványaink

Minerva térinformatika