Hegyvidéki Önkormányzat

Budapest XII. kerület, Böszörményi út 23-25.
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf: 925
E-mail cím: onkormanyzat@hegyvidek.hu
Telefon: 06 1 224 5900, Fax: 06 1 224 5905
Zöld szám: 06 80 200 907

Fontos tudnivalók a választásról

2014. 01. 28.

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött választásáról

 

 

Névjegyzék és értesítő

 

Az országgyűlési képviselők választásán minden nagykorú magyar állampolgár választójoggal rendelkezik.

 

A választásra jogosult polgárokról központi névjegyzék készül. A XII. kerületi választópolgárokat érintő, szavazókörönként összeállított névjegyzéket 2014. április 4. napjáig bárki megtekintheti a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalban (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. II. emelet. 220).

 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan bekerülnek a névjegyzékbe, míg a magyarországi lakcímmel nem rendelkező polgároknak és a 17. életévét betöltött magyarországi lakcímmel nem rendelkező, még nem nagykorú polgároknak a névjegyzékbe való felvételt a Nemzeti Választási Irodától kell kérnie 2014. március 22-ig.

 

A választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak abban az esetben ad helyt, ha a választópolgár kérelemben szereplő adatai pontosan kerültek kitöltésre, és megegyeznek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartási adataival.

Ezért kérnénk a kérelmek pontos kitöltését (pl.: ékezet, dr. cím, utónevek, kerületek vonatkozásában)

A legkisebb eltérés esetén is a kérelmet el kell utasítani.

Felhívnánk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a személyazonosító jel (személyi szám) nem azonos a személyi igazolvány számával.

A keményfedelű régi típusú személyazonosító igazolványok tartalmazzák ezt az adatot, valamint a lakcímkártyák szintén tartalmazzák a személyazonosító jelet.

 

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemmel kapcsolatban a választási iroda kérelemnek helyt adó döntést, elutasítás esetén határozatot hoz, melyről a kérelmezőt értesíti a kérelemben megadott módon (e-mail, fax), továbbá postai úton lakcímén, és amennyiben kéri, úgy a kérelmező által megjelölt tartózkodási címén is levélben.

 

A névjegyzékbe 2014. február 7-ig történt felvételről szóló értesítőket 2014. február 17-ig postai úton küldik meg a választópolgárok részére. Az értesítő felvilágosítást tartalmaz a szavazás időpontjáról, a szavazóhelyiség címéről és a választással kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

Ha a választópolgár nem kapja meg az értesítőt, az megsemmisül vagy elvész – a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet február 17-t követően.

 

A központi névjegyzéki és a szavazóköri névjegyzéki kérelmek benyújthatóak:

  • személyesen a lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodához vagy
  • levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

 

Nemzetiségi választók

 

Aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, a helyi választási irodától (a Polgármesteri Hivatalban) 2014. március 21-én 16:00 óráig kérheti nyomtatvány kitöltésével, személyesen levélben, ügyfélkapun, vagy honlapon, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken, így 2014-ben a nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat majd. A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára). Amennyiben a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben.

 

 

Fogyatékkal élők

 

A fogyatékossággal élő választópolgárok választójoguk gyakorlása segítése érdekében a helyi választási irodán nyomtatványon, személyesen, levélben, ügyfélkapun, vagy honlapon előterjesztett kérelemben kérhetik Braille-írással készült értesítő megküldését, könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését, Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, illetve akadálymentes szavazókörbe történő felvételt, továbbá mozgóurna biztosítását.

 

Mozgóurna igénylés

 

Mozgóurna igényt az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában gátolt, és állapotánál fogva nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. A kérelmet 2014. április 4-én 16:00 óráig kell benyújtani a helyi választási irodához, avagy a választás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. Mozgóurna iránti igényt szabályos meghatalmazást mellékelve meghatalmazott által is be lehet nyújtani. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.

 

Uniós állampolgárok

 

Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő állampolgára 2014. március 21-jén 16:00 óráig kérheti nyomtatvány kitöltésével személyesen, levélben, ügyfélkapun, vagy honlapon benyújtva, az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbevételét a helyi választási irodától.

 

Átjelentkezés iránti kérelem

Ha a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelyén, de Magyarországon kíván szavazni, a lakóhely szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet, melynek segítségével azon a településen szavazhat, ahol a szavazás napján tartózkodik. A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni legkésőbb 2014. április 4-én 16:00 óráig. Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni! A kérelmet ugyanezen időpontig lehet módosítani vagy visszavonni. Kérjük, hogy az átjelentkezési kérelmek benyújtását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatokra.

 

 

Magyarországi lakcímmel rendelkező külföldön tartózkodó választópolgárok

 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, a magyar nagykövetségeken vagy főkonzulátusokon szavazhat, ha a külképviseleti névjegyzéken szerepel. Aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, annak 2014. március 29-ién 16:00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási irodától. A kérelem ugyanezen időpontig módosítható, visszavonható. A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag a magyar nagykövetségeken vagy főkonzulátusokon szavazhatnak, levélben nem.

 

Magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok

A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, aki 2014. március 22. 16:00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. A Nemzeti Választási Iroda arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt, illetőleg a választópolgár a szavazási levélcsomagot személyesen is átveheti az általa megjelölt országgyűlési egyéni választókerület székhely szerinti településén működő választási irodában, ennek hiányában pedig a miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen vagy egyéb külképviseleten,2014. március 24-től 2014. április 4-ig munkanapokon, munkaidőben.  

 

A szavazási levélcsomag feladható postán (Magyarországon bérmentesítés nélkül) akként, hogy 2014. április 5-én 24:00 óráig beérkezzen a Nemzeti Választási Irodához, illetőleg leadható bármelyik külképviseleten, munkanapokon munkaidőben (2014. március 24-től 2014. április 4-ig) vagy a szavazás napján (2014. április 6-án), továbbá leadható bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában 2014. április 6-án 6-19 óra között.

A névjegyzékkel, az átjelentkezéssel, a külképviseleti névjegyzékkel, illetve a mozgóurnával kapcsolatos ügyintézésre a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjánál (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. II. emelet 209. szobában, telefon: 224-5985) munkaidőben van lehetőség.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok regisztrációja, központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelme, illetőleg a levélben szavazók névjegyzékbe vételével kapcsolatos kérelme vonatkozásában további információ a Nemzeti Választási Irodánál (www.valasztas.hu) kérhető.

 

 

 

 

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella s.k.

a Helyi Választási Iroda vezetőjeKlimabarat_estek_20180213_foto
2018. február 13. 18:00

ovodakostolgato-12

2018. február 7. szerda 17:00 óra

Beiskolazasi_forum-1

2018. február 15. csütörtök 17 óra

MOM_felirat-Passage_IJP_2725

Programok

Nevtelen

Programajánló

logotype_250x250

Programfüzet

Egeszseges_Hegyvidek227

Az Egészséges Hegyvidék program 2018-ban is folytatódik.

«
»

Parkolas-e-ugyintezes

Széchenyi 2020

Zöld Iroda

Hegyvidéki baba

Hegyvidek_ONvedelem_banner

Lovasut_banner

gyorsnet_banner

kerekpar_regisztracio

E-ügyintézés


local_taxes_banner250

Ter-koz2

Hegyvidék TV

banner_ovodasok_2018

Amire büszkék vagyunk

Telefonon a Hegyvidék

Pokorni Zoltán

Váczi János blogja

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hegyvidék Kártya

Hegyvidék újság

Kiadványaink

Minerva térinformatika